1

The best Side of lactozim

News Discuss 
Biếng ăn là biểu hiện trẻ không chịu ăn hoặc ăn ít, ăn không đủ lượng dinh dưỡng cần thiết Không dung nạp lactose xảy ra khi lactose maldigestion dẫn đến một hoặc nhiều triệu chứng đường ruột khó chịu như: Đầy hơi, tiêu chảy và khí. Hiện tại https://dinahb086yhq4.bloggerchest.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story